სასაჩუქრე ბარათი

 • შეიძინე ბარათი ისთ ფოინთის საინფორმაციო ცენტრში
 • ჩარიცხე მასზე შენთვის სასურველი თანხა 50-დან 500 ლარამდე
 • ისარგებლე ისთ ფოინთის ნებისმიერ მაღაზიაში, გართობისა თუ კვების ობიექტში

სასაჩუქრე ბარათით სარგებლობის წესები და პირობები:

 • სასაჩუქრე ბარათის შეძენისას შეცვალეთ პინ კოდი თიბისის ბანკომატის საშუალებით
 • ბარათზე შესაძლებელია დაირიცხოს ნებისმიერი თანხა 50 ლარიდან 500 ლარამდე. დარიცხვა ხდება ერთჯერადად
 • სასაჩუქრე ბარათზე თანხის დარიცხვა წარმოებს სავაჭრო ცენტრში განთავსებულ საინფორმაციო ცენტრში უნაღდო ანგარიშსწორებით
 • სასაჩუქრე ბარათზე თანხა აისახება ჩარიცხვიდან 1 სამუშაო დღის განმავლობაში
 • ბარათზე დარიცხული თანხის გამოყენება შესაძლებელია დარიცხვიდან 12 თვის განმავლობაში, როგორც ერთ ტრანზაქციად, ასევე ნაწილ-ნაწილ, სხვადასხვა დროს ისთ ფოინთის ნებისმიერ ობიექტზე
 • დაკარგული ბარათი და მასზე არსებული ლიმიტი აღდგენას არ ექვემდებარება
 • შეუძლებელია სასაჩუქრე ბარათზე განთავსებული თანხის სხვა მიზნობრიობით გამოყენება, მაგალითად: თანხის განაღდება, თანხის სხვა ანგარიშზე გადარიცხვა და ა.შ
 • სასაჩუქრე ბარათის და პინ კოდის სხვა ფიზიკური პირისთვის სარგებლობაში გადაცემის შემთხვევაში, მოსარგებლეს ასევე უნდა გადაეცემა ბუკლეტი, რომელზეც დატანილია სასაჩუქრე ბარათით სარგებლობის წესები და პირობები